ออกแบบ-เขียนแบบเซรามิก ใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์การเขียนแบบนำสัญลักษณ์มาใช้ในการเขียนแบบ