ศึกษาโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์  วงจรประกอบการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ รีจีสเตร์ต่างๆ ระบบบัส และการทำงาน ชุดคำสั่ง ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้เครื่องมือเขียน โปรแกรม และโปรแกรมช่วยสอนในการทดสอบ โดยใช้ชุดคำสั่ง ของไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม การติดต่อซีพียู กับหน่วยความจำ และเอาท์พุท การอินเตอร์รัพ การติดต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ กับอุปกรณ์ภายนอกแบบเบื้องต้น  และ ผ่าระบบสื่อสาร  การประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมไฟฟ้าแบบต่างๆ