ระบบสืบพันธุ์ เป็นระบบพื้นฐานของชีวิตที่ธรรมชาติมีไว้เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ ซึ่งระบบสืบพันธุ์นี้ประกอบด้วย  ระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ในที่นี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศชาย