ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  โครงสร้าง  ส่วนประกอบ  หน้าที่การทำงาน  และถอดประกอบ  ตรวจสอบสภาพของคลัตช์  เกียร์  ข้อต่อ  เพลากลาง  เฟื่องท้ายและเพลาขับล้อ