ศึกษาคุณสมบัติของไม้ การออกแบบคาน เสา โครงสร้างไม้ อุปกรณ์สำหรับยึดรอยต่อไม้ คุณสมบัติเหล็กรูปพรรณ การออกแบบโครงสร้างเหล็กรับแรงดึง และแรงอัด  การออกแบบคาน และเสาเหล็ก  การออกแบบรอยต่อ แบบเชื่อม หมุดย้ำ และสลักเกลียว  การออกแบบโครงข้อหมุน และโครงข้อแข็งเหล็ก  การออกแบบคานเหล็กประกอบ