คำอธิบายรายวิชา   

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติการทางช่างตัดผม / เสริมสวย, กฎหมายและเทศบัญญัติของช่างตัดผมการป้องกันโรคติดต่อ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การสระผม – ดรายผมด้วยมือ,แปรงกระดูก,แปรงกลม, การตัดผมทรงนักเรียนสั้น / ยาว, ทรงสูง, การตัดผมรองทรงต่ำ – กลาง, การย้อมผม, การใช้มีดโกนโกนหนวด- กันหน้า
ปฏิบัติการตัดผมทรงนักเรียนสั้น / ยาว, ทรงสูง