ศึกษาและปฏิบัติหลักการของเครื่องทำความเย็น   การถ่ายเทความร้อน  ชนิดของความร้อน  ความดัน  ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ  สารทำความเย็นน้ำมันหล่อลื่น  งานท่อ  งานเชื่อมประสานท่อ  ต่อวงจรไฟฟ้า  วงจรทางกล  การทำสุญญากาศ  การบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ