ศึกษาและปฎิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบนิวแมติกส์ หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์เช่น ปั้มลม วาล์ว อุปกรณ์ทำงานรวมทั้งระบบสัญญากาศ ฯลฯ การเขียนผังวงจรนิวแมติกส์และการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบ และเขียนวงจรนิวแมติกส์แบบทำงานต่อเนื้อง อุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลินอยด์วาล์ว การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทำงานด้วยรีเลย์ไฟฟ้า และโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์(PLC) การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบนิวแมติกส์