ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายภาพระบบดิจิตอล  หลักการทำงานของกล้องดิจิตอล ระบบการบันทึกภาพ การควบคุมและเลือกใช้ระบบการถ่ายภาพของกล้องดิจิตอล การปรับแต่งภาพ จัดภาพตามหลักองค์ประกอบการถ่ายภาพ และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์