ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับโครงสร้าง  แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนต์ดัดในคาน   แรงภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน เส้นอิทธิพล(Influence Line) ในคานและโครงข้อหมุน  การโก่งตัวของคาน  การวิเคราะห์คานต่อเนื่องโดยทฤษฎีโมเมนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

  ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับโครงสร้าง  แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนต์ดัดในคาน   แรงภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน เส้นอิทธิพล(Influence Line) ในคานและโครงข้อหมุน  การโก่งตัวของคาน  การวิเคราะห์คานต่อเนื่องโดยทฤษฎีโมเมนต์