ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติเชื้อเพลิงแก๊ส หลักการทำงาน การติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ การปรับแต่งและการปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้เชื้อเพลิงแก๊ส การตรวจซ่อมบำรุงรักษาและวิเคราะห์ปัญหาการทำงานระบบเชื้อเพลิงแก๊ส กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สยานยนต์ การคิดประมาณราคา ค่าบริการ

         .