ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณเสียง  หลักการบันทึกเสียงบนแถบเทปและ  CD  วงจรขยาย  CLASS  A , B , AB   บล็อกไดอะแกรมของเครื่องขยายเสียง  วงจรขยายแรงดันไฟฟ้าและขยายกำลัง  โทน  คอนโทรล  มิกเซอร์  อีควอไลเซอร์  ปรีแอมปลิฟลายเออร์  วงจรเครื่องขยายเสียงโมโน  สเตอริโอ  อุปกรณ์ประกอบเครื่องขยายเสียง  ลำโพง  ไมโครโฟน  สายสัญญาณ  แมตชิ่ง  ปลั๊ก  แจ๊ก  การต่อเครื่องเสียงขยายเสียงกับระบบเสียงอื่น ๆ การประกอบและทดสอบวงจรเครื่องขยายเสียง  การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจรและอุปกรณ์เครื่องเสียง