องค์ประกอบคอมคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสื่อบันทึกข้อมูล ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้