ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเชื่อม สมบัติและความสามารถในการเชื่อมของวัสดุ สัญลักษณ์ในงานเชื่อม ส่วนต่างๆของรอยต่อเชื่อมฟิลเลทและต่อชน ชนิดของลวดเชื่อม การอ่าน WPS ( Welding Procedure Specification และ PQP (Procedure Qualification Record ) จุดบกพร่องในงานเชื่อม เทคนิคในการเชื่อม การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตาและการดัดงอและปฎิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าเหล็กแผ่นต่อชนบากร่องวี ทุกท่าเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เซลลูโลส ( Cellulose and Electrode ) โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย