3. ขอและยื่นใบสมัครสำหรับ สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3.1 ยื่นใบสมัครกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพสะหวันนะเขต
3.2 ยื่นใบสมัครกับ ผู้อำนวยการ. วิทยาลัยเทคนิคแขวงคำม่วง