ศึกษาเกี่่ยวกับพื้นฐานทางไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม วงจรสตาร์-เดลต้า